REGULAMENT OFICIAL PRINDE-OH PE CORSA 2

Perioada campaniei : 18 mai – 31 mai 2015

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala “PRINDE-OH PE CORSA 2”este organizata de RINGIER ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 6, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/10882/1996, cod fiscal RO 9060359, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 10657/2011 (denumita în continuare “Organizator” sau “RINGIER ROMANIA”).
Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfasurarii campaniei pe site-ul www.unica.ro. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMANIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.unica.ro si/sau pe pagina de Facebook a publicatiei Unica.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Campania promotionala “PRINDE-OH PE CORSA 2” este organizata in conformitate prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului. Particiantii la aceasta campanie sunt de acord sa foloseasca pe propria raspundere resursele puse la dispozitie de organizator, iar organizatorii nu pot fi facuti responsabili de nici un prejudiciu produs prin participantilor prin inscrierea la aceasta campanie. Organizatorii acestui concurs nu isi asuma nicio raspundere legata de modul in care utilizatorii folosesc componentele acestei campanii promotionale, fie ca este vorba de aplicatia de mobil sau website-ul campaniei. De asemenea Organizatorii acestei campanii nu au nicio raspundere pentru ceea ce instaleaza utilizatorii sau pentru eventualele prejudicii ce pot aparea din folosirea aplicatiei pe device-urile proprii. Orice actiune care duce la o functionare incorecta a aplicatiei de mobil sau a paginii web nu este responsabilitatea Organizatorilor. In cazul in care, din motive independente de Organizatori, una sau mai multe componente ale campaniei nu functioneaza intr-un anumit moment dat, acest lucru nu poate fi pus in sarcina organizatorilor. Organizatorul va asigura rezolvarea intr-un timp rezonabil a oricarei probleme ce poate aparea cu functionarea site-ului de campanie dar nu poate fi facut responsabil de nefunctionarea lui.SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala “PRINDE-OH PE CORSA 2” este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Campania promotionala “PRINDE-OH PE CORSA 2” se desfasoara pe site-ul www.unica.ro in perioada 18 mai – 31 mai 2015.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania promotionala “PRINDE-OH PE CORSA 2” este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, cu varsta de cel putin 16 ani, impliniti pana la data începerii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala “PRINDE-OH PE CORSA 2” angajatii si/sau colaboratorii RINGIER ROMANIA, respectiv OPEL precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, in care RINGIER ROMANIA detine participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum si angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMANIA si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv.
Persoanele care au castigat unul din premiile de la campania promotionala anterioara “PRINDE-OH PE CORSA” sau la orice alt concurs orgazinat pe site-ul www.unica.ro in ultimele 30 de zile (anterioare perioadei inceperii concursului) pot participa la acest concurs dar nu au dreptul de a castiga un premiu in cadrul acestui concurs.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMANIA si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.
Regulamentul este disponibil pe site-ul www.unica.ro sau va fi comunicat gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMANIA, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6, sector 2, Bucuresti.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a se inscrie in concurs prin intermediul paginii web utilizatorii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:
a) Sa acceseze pagina de concurs prindeohpecorsa.unica.ro sau http://prindeohpecorsa.ro
b) Sa se logheze folosind contul personal de Facebook.
c) Sa selecteze una din cele 32 de masini de pe harta virtuala care este disponibila.
d) Sa provoace jucatorul care detine virtual acea masina prin raspunderea la un joc de intrebari de tip trivia. Utilizatorul care raspunde cel mai rapid si corect la intrebari va detine virtual masina.
e) Odata revendicata masina prin castigarea rundei de trivia, utilizatorul deschide aplicatia de mobil Prinde-OH pe Corsa, se logheaza folosind contul de Facebook si incepe sa se deplaseze cu telefonul mobil.
f). In momentul in care utilizatorul este in miscare cu telefonul mobil, cu aplicatia pornita, niciun alt utilizator nu il poate provoca pentru a-i putea revendica masina. Pentru a putea functiona corespunzator aplicatia, utilizatorii trebuie sa aiba activat sistemul GPS al telefonului personal.
g) daca masina este oprita pentru mai mult de 60 minute, utilizatorul va fi provocat automat de catre server-ul de joc.
Inscrierea in concurs se va face o singura data pe baza de Facebook ID. Fiecare utilizator va avea contorizat automat timpul in care detine virtual una dintre masini.
Daca un utilizator nu raspunde la una din provocari, pierde automat posesia masinii.
Un utilizator nu poate detine doua sau mai multe masini simultan, dar va putea provoca si revendica oricare din cele 32 de masini disponibile.
Toti utilizatorii care acumuleaza cel putin 30 minute cu una sau mai multe din cele 32 de masini virtuale, vor intra automat in tragerea la sorti pentru celelalte premii. Pentru fiecare 30 de minute in plus acumulate peste cele 30 de minute minime pentru a putea intra in tragerea la sorti, utilizatorii vor avea cate o sansa in plus la tragerea la sorti. (Exemple: daca un utilizator a acumulat 50 de minute in total va intra in tragerea la sorti cu 1 sansa; daca un utilizator a acumulat 91 de minute in total va intra in tragerea la sorti cu 3 sanse).
Un utilizator poate castiga maxim un premiu.
Din baza de date in care utilizatorii sunt inscrisi automat, se vor extrage castigatorii care indeplinesc conditiile specificate in Regulament.
Orice tentativa de fraudare va descalifica automat un participant fara drept de a contesta aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
Premiile acordate in cadrul prezentei campanii promotionale sunt:

Premiu 1: 1x Weekend cu Noul Opel Corsa si plinul facut + cazare la munte pentru 2 persoane la munte in Romania – valoare 1800 RON(TVA INCLUS)
Premiul 2: 1x Telefon Samsung S5 mini – valoare 1335 RON (TVA INCLUS)

Valoarea totala a premiilor este de 3.135 RON (TVA INCLUS)

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
La finalul perioadei de inscriere, Organizatorul va valida utilizatorii si va extrage 2 castigatori prin tragere la sorti si 2 rezerve.

Castigatorii vor fi extrasi prin tragere la sorti la finalul perioadei de inscriere, daca au indeplinit toate conditiile specificate in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR
Toti castigatorii sunt obligati sa contacteze departamentul de marketing in maximum 30 de zile calendaristice de la data afisarii castigatorilor, la adresa concursurionline@ringier.ro, pentru a revendica premiul prin: mentionarea premiului, numelui, prenumelui, numarului de telefon si a adresei la care va fi trimis premiul. In cazul castigatorilor din provincie, numele si prenumele trebuie sa coincida cu cele completate pe site, in momentul inscrierii la concurs.
Castigatorii din Bucuresti isi pot ridica premiul, in termen de maxim 14 de zile de la afisarea castigatorului, de luni pana vineri intre orele 10:00-18:00 de la sediul Ringier din Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2, Bucuresti. Premiul va fi inmanat numai in baza buletinului de identitate/cardului de identitate.
In cazul castigatorilor din provincie, premiile vor fi expediate prin curier/Posta Romana in termen de 30 de zile de la data afisarii acestora.


SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII
Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU
In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.
In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite în acest sens.
Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
RINGIER ROMANIA prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 10657/2011 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Toate datele personale ale Participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator pot fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre RINGIER ROMANIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.
*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

SECTIUNEA 14. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: RINGIER ROMANIA SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti, in termen de maxim 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.REGULAMENT OFICIAL PRINDE-OH PE CORSA

Perioada campaniei : 09 martie – 7 mai 2015

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala "PRINDE-OH PE CORSA" este organizata de RINGIER ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 6, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/10882/1996, cod fiscal RO 9060359, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 10657/2011 (denumita în continuare "Organizator" sau "RINGIER ROMANIA").
Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfasurarii campaniei pe site-ul www.unica.ro. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMANIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat si autentificat. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.unica.ro si/sau pe pagina de Facebook a publicatiei Unica.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Campania promotionala "PRINDE-OH PE CORSA" este organizata in conformitate prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului. Particiantii la aceasta campanie sunt de acord sa foloseasca pe propria raspundere resursele puse la dispozitie de organizator, iar organizatorii nu pot fi facuti responsabili de nici un prejudiciu produs prin participantilor prin inscrierea la aceasta campanie. Organizatorii acestui concurs nu isi asuma nicio raspundere legata de modul in care utilizatorii folosesc componentele acestei campanii promotionale, fie ca este vorba de aplicatia de mobil sau website-ul campaniei. De asemenea Organizatorii acestei campanii nu au nicio raspundere pentru ceea ce instaleaza utilizatorii sau pentru eventualele prejudicii ce pot aparea din folosirea aplicatiei pe device-urile proprii. Orice actiune care duce la o functionare incorecta a aplicatiei de mobil sau a paginii web nu este responsabilitatea Organizatorilor. In cazul in care, din motive independente de Organizatori, una sau mai multe componente ale campaniei nu functioneaza intr-un anumit moment dat, acest lucru nu poate fi pus in sarcina organizatorilor. Organizatorul va asigura rezolvarea intr-un timp rezonabil a oricarei probleme ce poate aparea cu functionarea site-ului de campanie dar nu poate fi facut responsabil de nefunctionarea lui.SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala "PRINDE-OH PE CORSA" este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Campania promotionala "PRINDE-OH PE CORSA" se desfasoara pe site-ul www.unica.ro in perioada 09 martie – 7 mai 2015.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania promotionala "PRINDE-OH PE CORSA" este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, cu varsta de cel putin 16 ani, impliniti pana la data începerii Campaniei si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala "PRINDE-OH PE CORSA" angajatii si/sau colaboratorii RINGIER ROMANIA, respectiv OPEL precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, in care RINGIER ROMANIA detine participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum si angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMANIA si rudele acestora, pana la gradul IV inclusiv.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMANIA si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.
Regulamentul este disponibil pe site-ul www.unica.ro sau va fi comunicat gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMANIA, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6, sector 2, Bucuresti.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a se inscrie in concurs prin intermediul paginii web utilizatorii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:
a) Sa acceseze pagina de concurs prindeohpecorsa.unica.ro sau http://prindeohpecorsa.ro
b) Sa se logheze folosind contul personal de Facebook.
c) Sa selecteze una din cele 32 de masini de pe harta virtuala care este disponibila.
d) Sa provoace jucatorul care detine virtual acea masina prin raspunderea la un joc de intrebari de tip trivia. Utilizatorul care raspunde cel mai rapid si corect la intrebari va detine virtual masina.
e) Odata revendicata masina prin castigarea rundei de trivia, utilizatorul deschide aplicatia de mobil Prinde-OH pe Corsa, se logheaza folosind contul de Facebook si incepe sa se deplaseze cu telefonul mobil.
f). In momentul in care utilizatorul este in miscare cu telefonul mobil, cu aplicatia pornita, niciun alt utilizator nu il poate provoca pentru a-i putea revendica masina. Pentru a putea functiona corespunzator aplicatia, utilizatorii trebuie sa aiba activat sistemul GPS al telefonului personal.
g) daca masina este oprita pentru mai mult de 60 minute, utilizatorul va fi provocat automat de catre server-ul de joc.
Inscrierea in concurs se va face o singura data pe baza de Facebook ID. Fiecare utilizator va avea contorizat automat timpul in care detine virtual una dintre masini.
Daca un utilizator nu raspunde la una din provocari, pierde automat posesia masinii.
Utilizatorul care va detine cat mai mult timp o masina virtuala, va castiga premiul special care consta intr-un telefon Apple iPhone 6. Un utilizator nu poate detine doua sau mai multe masini simultan, dar va putea provoca si revendica oricare din cele 32 de masini disponibile.
Toti utilizatorii care acumuleaza cel putin 30 minute cu una sau mai multe din cele 32 de masini virtuale, vor intra automat in tragerea la sorti pentru celelalte premii. Pentru fiecare 30 de minute in plus acumulate peste cele 30 de minute minime pentru a putea intra in tragerea la sorti, utilizatorii vor avea cate o sansa in plus la tragerea la sorti. (Exemple: daca un utilizator a acumulat 50 de minute in total va intra in tragerea la sorti cu 1 sansa; daca un utilizator a acumulat 91 de minute in total va intra in tragerea la sorti cu 3 sanse).
Un utilizator poate castiga maxim un premiu.
Din baza de date in care utilizatorii sunt inscrisi automat, se vor extrage castigatorii care indeplinesc conditiile specificate in Regulament.
Orice tentativa de fraudare va descalifica automat un participant fara drept de a contesta aceasta decizie.


SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
Premiile acordate in cadrul prezentei campanii promotionale sunt:

Premiu Special: Apple iPhone 6
Premiu 1: 1x Saptamana cu Noul Opel Corsa si plinul facut + TV LG Led Full HD 109 cm
Premiul 2: 1x Tabletă iPad Mini 16GB Wi-Fi
Premiul 3: 10x Parfum See by Chloe 30 ml
Premiul 4: 20x Ceas Loisir

Valoarea totala a premiilor este de 13.117 RON (TVA INCLUS)

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
La finalul perioadei de inscriere, Organizatorul va valida utilizatorul care a detinut cel mai mult timp una sau mai multe dintre cele 32 de masini virtuale si va extrage 32 castigatori prin tragere la sorti si 32 rezerve.

Castigatorii vor fi extrasi prin tragere la sorti la finalul perioadei de inscriere, daca au indeplinit toate conditiile specificate in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR
Toti castigatorii sunt obligati sa contacteze departamentul de marketing in maximum 30 de zile calendaristice de la data afisarii castigatorilor, la adresa concursurionline@ringier.ro, pentru a revendica premiul prin: mentionarea premiului, numelui, prenumelui, numarului de telefon si a adresei la care va fi trimis premiul. In cazul castigatorilor din provincie, numele si prenumele trebuie sa coincida cu cele completate pe site, in momentul inscrierii la concurs.
Castigatorii din Bucuresti isi pot ridica premiul, in termen de maxim 14 de zile de la afisarea castigatorului, de luni pana vineri intre orele 10:00-18:00 de la sediul Ringier din Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2, Bucuresti. Premiul va fi inmanat numai in baza buletinului de identitate/cardului de identitate.
In cazul castigatorilor din provincie, premiile vor fi expediate prin curier/Posta Romana in termen de 30 de zile de la data afisarii acestora.


SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII
Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU
In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.
In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite în acest sens.
Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
RINGIER ROMANIA prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 10657/2011 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Toate datele personale ale Participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator pot fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre RINGIER ROMANIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.
*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

SECTIUNEA 14. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: RINGIER ROMANIA SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti, in termen de maxim 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.